Chính sách hủy/trả và hoàn tiền

CHÍNH SÁCH HỦY/TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

a.

Đối với trường hợp do lỗi của khách hàng dẫn đến hợp đồng thiết kế website hoặc/và hợp đồng thiết kế website đã ký giữa hai bên bị thanh lý hoặc chấm dứt trước thời hạn thì công ty NR Global không hoàn lại khoản cước sử dụng phần mềm hoặc/và phí thiết kế website cho Khách hàng.

b.

Đối với trường hợp do lỗi của Công ty NR Global dẫn đến hợp đồng mua bán phần mềm quản lý bán hàng, thiết kế website đã ký giữa hai bên đã ký bị thanh lý hoặc chấm dứt trước thời hạn thì Công ty NR Global đồng ý hoàn lại khoản cước thiết kế website đã thanh toán nhưng chưa sử dụng cho khách hàng.

NRGlobal.vn – Thiết kế website uy tín số 1

Đăng ký nhận báo giá mới nhất
Hotline tư vấn & hỗ trợ 0935191903 Đăng ký
Hotline: 0935 1919 03
Điện thoại: 0236 777 86 86